Nova guia Tricentenari

Guia temàtica Tricentenari amb les obres que tenim ambientades en el període històric de la guerra de successió i en els fets de 1714.