Arts escèniques i salut

//Arts escèniques i salut
  Link   IADMS (International Association fon Dance Medicine and Science)
Associació internacional, creada el 1990, per a la millora de la salut dels ballarins. Actualment compta amb més de 900 membres, entre professors de dansa, ballarins i professionals de la medicina de més de 35 països. Organitza una conferència anual, publica Bulletin for teachers, Journal of Dance Medicine and Science, Dance Medicine and Science Bibliography, les actes de les conferències i el AIDMS newsletter. Amb molts recursos per al professorat i els estudiants i un excel·lent apartat d’enllaços web.
Idioma: anglès
  Link   Sportsinjuryclinics.net
Web dedicada a l’anatomia, les lesions esportives i la seva rehabilitació, d’àmbit anglosaxó. No té cap apartat dedicat a la dansa.
Idioma: anglès
  Link   Journal of Dance Medicine and Science
Revista que publica la International Association for Dance Medicine and Science. Dóna accés als sumaris i abstracts dels articles de cada número de la revista.
Idioma: anglès
  Link   Médecine des arts
Associació internacional al servei de la salut dels artistes (ballarins, músics, cantants, etc.), de la promoció de la salut, de la recerca, de la pedagogia i la terapèutica. Editen llibres, la revista del mateix nom, organitzen cursos, realitzen investigacions, etc. S’accedeix als sumaris dels números de la revista i de forma temàtica. També gestionen un fòrum per a cada professió artística.
Idioma: francès i anglès
  Link   ADMTE (Asociación Danza Movimiento Terapia Española)
Asociació espanyola dels professionals de Dansa Moviement Teràpia (DMT) constituïda l’any 2001 amb l’objectiu de crear xarxa entre professionals, estudiants i investigadors en DMT, desenvolupar i difondre aquesta disciplina psicoterapèutica i vetlla per una bona pràctica de la professió. Amb apartats dedicats a la DMT, els professionals, enllaços i biblioteca amb bibliografia.
Idioma: castellà
  Link   Centro de Investigación Flamenco Telethusa (CIFT)
Entitat privada sense ànim de lucre amb la finalitat d’investigar el ball flamenc des de la perspectiva de les ciències de l’activitat física i la salut. Amb una intenció científica, d’assessorament, divulgativa i editorial. També participa d’investigacions relacionades amb altres aspectes del flamenc així com de la dansa en general. Editen la “Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa”, d’accés lliure i de periodicitat anual.
By | 2020-04-27T11:34:30+00:00 dijous, juny 18, 2015|Categories: Recursos Externs|Comentaris tancats a Arts escèniques i salut