Objectes

2019-05-17T16:01:32+00:00

Objectes La col·lecció d’objectes del MAE compta amb més de 390 peces catalogades que es classifiquen en castanyoles, objectes de màgia, màscares, objectes de caràcter personal i objectes escènics. Amb un abast cronològic [...]

Art

2019-05-17T16:03:01+00:00

Art La col·lecció d’art del MAE consta de més de 700 obres, entre les quals hi ha  pintures a l’oli, carbonets, gravats i escultures d’artistes de finals del segle XIX fins a l’actualitat. [...]